Subskrybuj newsletter


 • Warszaty SPA dla Osobowości

  "Zauważysz swoje piękno jeśli ktoś Ci o nim powie"
  więcej 
 • PZU Życie

  Niemożliwe staje się Możliwe.
  Polecam wszystkim, którzy chcą się rozwijać, współpracę z Agnieszką Jakubowską.
  więcej 
 • AMPLICO

  Z całą odpowiedzialnością mogę polecić Agnieszkę Jakubowską jako skutecznego trenera i konsultanta.
  więcej 
 • AGSOL

  Szkolenia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym co pozwoliło na szybkie i dokładne zdobycie umiejętności handlowca.
  więcej 
 • INMET

  Ogromnym atutem jest metoda szkoleniowa, która kładzie nacisk na praktyczne umiejętności. Po odbyciu szkoleń nasi pracownicy zaczęli stosować nabytą wiedzę.
  więcej 
 • MEWA

  Rekomenduję Panią Agnieszkę Jakubowską jako coacha inspirującego do działania. Sesje coachingowe przebiegały w atmosferze pracy, z dużym zaangażowaniem, zgodnie z wartościami wyznawanymi przez uczestników, przy zachowaniu postawionych celów procesowych.
  więcej 

Assessment Centre


Przebieg Assessment Centre

Badaniu poddawana jest zwykle grupa 6 - 8 osób. Ćwiczenia, które trwają kilka godzin są obserwowane przez niezależnych konsultantów (asesorów), zatrudnionych przez firmę, którzy przyglądają się staraniom kandydatów. Następnie cały zespół przedstawia swoje niezależne opinie (ugruntowane na podstawie zadań grupowych i indywidualnych), analizuje cechy poszczególnych badanych i tworzy raporty na ich temat. Oceny końcowe otrzymują zarówno pracodawcy, jak i kandydaci. Firma, która zleca badanie może zgodnie z sugestiami asesorów wybrać najlepszego pracownika, zaś sami kandydaci dostają informację zwrotną na temat swoich silnych i słabych stron.

Dlaczego Assessment Centre?

Assesment Centre jest metodą bardzo skuteczną (75% skuteczności). Badania tego rodzaju dają najbardziej obiektywne wyniki, spośród metod stosowanych do selekcji kandydatów. Pracodawcy coraz częściej wybierają ten rodzaj selekcji, ponieważ dzięki niemu uzyskują wiele informacji na temat przyszłych pracowników i mogą w sposób przemyślany i trafny planować swoje działania. Nowo przyjęci pracownicy są dobrze dobrani do stanowisk, dzięki czemu, zadowoleni ze swojej pracy, na długo wiążą się z firmami. Dotychczas stosowano Assesment Centre głównie podczas naboru kadr na stanowiska kierownicze, jednak coraz częściej selekcjonuje się w ten sposób osoby młode, u których predyspozycje osobowościowe są bardziej znaczące niż wykształcenie i doświadczenie.

Ćwiczenia najczęściej stosowane podczas Assessment Centre

"In-basket" - koszyk zadań
Kandydat dostaje plik papierów, w którym znajdują się zarówno dokumenty istotne z perspektywy firmy, jak i zupełnie nie ważne. Zadaniem kandydata jest analiza i usystematyzowanie dokumentów oraz zaplanowanie działań z nimi związanych.
"Case studies" - analiza przypadków
Kandydat otrzymuje informacje, dotyczące hipotetycznej sytuacji w firmie. Na podstawie przykładowych zestawień sprzedaży, raportów finansowych, analiz rynku i działań konkurencji, samodzielnie, lub w zespole ma ustalić perspektywy rozwoju i zagrożenia dla firmy. Często oczekuje się również od kandydatów stworzenia strategii działań w oparciu o wcześniejsze rozważania.
Dyskusje i zadania zespołowe
Wraz z innymi uczestnikami kandydat szuka rozwiązania jakiegoś problemu, wykonuje wspólne zadanie. Z reguły badani otrzymują jedynie ogólne instrukcje. Ich rolą jest aktywne poszukiwanie sposobu na rozstrzygnięcie sytuacji.
Odgrywanie ról
Jest to symulacja polegająca na postawieniu kandydata w sytuacji problemowej, w której może się znaleźć w rzeczywistości na nowym stanowisku (np. rozmowa z niesubordynowanym podwładnym lub "trudnym" klientem).
Prezentacja
Zadaniem kandydata jest stworzenie prezentacji dla danej grupy odbiorców na bazie uzyskanych informacji.

Co chcą sprawdzić pracodawcy?

Podczas Assessment Centre kandydaci są oceniani w sposób kompleksowy. Różnorodne zadania zmuszają do spontanicznych działań, dzięki którym selekcjonerzy mają okazję obserwować naturalne zachowania kandydatów. Cechy, które są badane można podzielić na kilka grup.

Cechy przywódcze:

- potrzeba dominacji,
- umiejętności coachingowe,
- odpowiedzialność za innych,
- myślenie strategiczne,
- całościowe postrzeganie sytuacji,
- umiejętność ustalania priorytetów,
- sprawność w podejmowaniu decyzji,
- zdolności organizacyjne.

Zdolności interpersonalne:

- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole,
- otwartość na pozostałe osoby,
- wrażliwość interpersonalna,
- zdolności przekonywania,
- umiejętność prezentacji własnych dokonań,
- asertywność.

Cechy związane z warsztatem pracy:

- działania w warunkach stresu,
- szybkość podejmowania decyzji,
- odpowiedzialność i obowiązkowość,
- umiejętność organizacji własnej pracy i zarządzania czasem,
- tempo i wydajność pracy,
- konsekwencja w dążeniu do osiągania celów,
- spostrzegawczość,
- umiejętność selekcjonowania informacji,
- umiejętność ustnego i pisemnego formułowania myśli.

Emocjonalne podejście do pracy:

- entuzjazm,
- inicjatywa,
- zaangażowanie.

Twórcze i aktywne rozwiązywanie problemów:

- umiejętność analitycznego myślenia,
- kreatywność, zdolność znajdowania niestandardowych rozwiązań,
- elastyczność w myśleniu i działaniu.

Kwestie merytoryczne:

- specjalistyczna wiedza i umiejętność jej zastosowania,
- doświadczenie zawodowe,
- orientacja biznesowa.

Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski!

Jeśli chcesz poznać dokładniejszą ofertę:
 • skierowaną dla Twojego województwa
 • dostosowaną do Twoich potrzeb
możesz zadać nam pytanie, korzystając z poniższego formularza.

Formularz ofertowy

Imię i nazwisko:

Nazwa firmy:

Telefon:*

Email:
Temat:

Wiadomość: