Subskrybuj newsletter


 • Warszaty SPA dla Osobowości

  "Zauważysz swoje piękno jeśli ktoś Ci o nim powie"
  więcej 
 • PZU Życie

  Niemożliwe staje się Możliwe.
  Polecam wszystkim, którzy chcą się rozwijać, współpracę z Agnieszką Jakubowską.
  więcej 
 • AMPLICO

  Z całą odpowiedzialnością mogę polecić Agnieszkę Jakubowską jako skutecznego trenera i konsultanta.
  więcej 
 • AGSOL

  Szkolenia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym co pozwoliło na szybkie i dokładne zdobycie umiejętności handlowca.
  więcej 
 • INMET

  Ogromnym atutem jest metoda szkoleniowa, która kładzie nacisk na praktyczne umiejętności. Po odbyciu szkoleń nasi pracownicy zaczęli stosować nabytą wiedzę.
  więcej 
 • MEWA

  Rekomenduję Panią Agnieszkę Jakubowską jako coacha inspirującego do działania. Sesje coachingowe przebiegały w atmosferze pracy, z dużym zaangażowaniem, zgodnie z wartościami wyznawanymi przez uczestników, przy zachowaniu postawionych celów procesowych.
  więcej 

Zespół


Agnieszka Jakubowska

Zdjęcie - Agnieszka Jakubowska

Wieloletni menadżer i dyrektor sprzedaży w  sektorze finansowym. Trener i Praktyk Biznesu. Licencjonowany Coach International Coaching Community oraz Międzynarodowy Trener i Konsultant Zarządzania według Edexcel Pearson (Brytyjskie Standardy Kwalifikacji Zawodowych). Assessor sesji AC/DC. Posiada tytuł zawodowy Samodzielnego Pracownika Bankowego. Autor publikacji z zakresu zarządzania, sprzedaży i rozwoju kompetencji menadżerskich.

Specjalizacja trenera – przywództwo i zarządzanie

• Assessment / Development Centre
• Life / Business Coaching
• Rozwój kompetencji pracowników
• Sprzedaż i zarządzanie sprzedażą


Kazimierz Strassberger

Zdjęcie - Kazimierz Strassberger

Praktyk Biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych w branżach telekomunikacyjnej i finansowej.
Prowadził projekty wdrożeniowe coachingu w firmach z branży finansowej i  produkcyjnej Prowadzi coaching indywidualny i szkolenia oparte na zasadach coachingu dla handlowców z branży finansowej, telekomunikacyjnej oraz meblarskiej.

Specjalizacja trenera – obszar sprzedaży i zarządzania sprzedażą
• Coaching indywidualny
• Telemarketing,
• Sprzedaż
• Przywództwo,
• Zarządzanie zmianą,
• Zarządzanie zespołem,
• Zarządzanie sobą w czasie


Maria Wasilewska

Zdjęcie - Maria Wasilewska

Trener, przedsiębiorca. Wieloletni menadżer i dyrektor sprzedaży w instytucjach finansowych.
Licencjonowany Trener programu SPADOCHRON dla osób planujących zmianę kariery, doradca zawodowy.
Trener metod szybkiego zapamiętywania. W pracy szkoleniowej wykorzystuje techniki szybkiego zapamiętywania jako element wsparcia dla procesu uczenia się.


Patrycja Nowak-Duda

Zdjęcie - Patrycja Nowak-Duda

Trener, teoretyk i praktyk, a przede wszystkim pasjonat w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Absolwent między innymi Politechniki Śląskiej - Technika i Organizacja BHP, GIG Katowice - Czysta Produkcja i Zarządzanie Ochroną Środowiska, Technische Fachhochschule Georg Agricola Bochum, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. Uprawnienia pedagogiczne i nowatorskie podejście pozwalają na przekazanie trudnych tematów w przystępny i zrozumialy sposób, w oparciu o wykłady, ćwiczenia, e-learning.

-Specjalizacja trenera:

• Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
• Ochrona przeciwpożarowa
• Pierwsza pomoc przedlekarska
• Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
• Outsourcing BHP