Subskrybuj newsletter


 • Warszaty SPA dla Osobowości

  "Zauważysz swoje piękno jeśli ktoś Ci o nim powie"
  więcej 
 • PZU Życie

  Niemożliwe staje się Możliwe.
  Polecam wszystkim, którzy chcą się rozwijać, współpracę z Agnieszką Jakubowską.
  więcej 
 • AMPLICO

  Z całą odpowiedzialnością mogę polecić Agnieszkę Jakubowską jako skutecznego trenera i konsultanta.
  więcej 
 • AGSOL

  Szkolenia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym co pozwoliło na szybkie i dokładne zdobycie umiejętności handlowca.
  więcej 
 • INMET

  Ogromnym atutem jest metoda szkoleniowa, która kładzie nacisk na praktyczne umiejętności. Po odbyciu szkoleń nasi pracownicy zaczęli stosować nabytą wiedzę.
  więcej 
 • MEWA

  Rekomenduję Panią Agnieszkę Jakubowską jako coacha inspirującego do działania. Sesje coachingowe przebiegały w atmosferze pracy, z dużym zaangażowaniem, zgodnie z wartościami wyznawanymi przez uczestników, przy zachowaniu postawionych celów procesowych.
  więcej 

Adresat


Szkolenie “Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością” skierowane jest do osób zajmujących się jakością, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu stosowania ISO 9001 oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania jakością w swojej firmie:
• Fachowcy posiadający wiedzę z zakresu systemu zarządzania jakością ISO 9001,
• Osoby interesujące się prowadzeniem auditów wewnętrznych i auditów u poddostawców,
• Pełnomocnicy SZJ ISO 9001,
• Auditorzy wewnętrzni,
• Menadżerowie,
• Konsultanci.


Korzyści dla uczestników


• szkolenie przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia auditów w organizacji: badania skuteczności i doskonalenia systemu zarządzania, identyfikacji luk w procesach, weryfikacji mierników procesów dla realizacji celów biznesowych.
• Inspiruje do kreowania i implementowania nowych rozwiązań we własnych organizacjach w wyniku wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk prowadzenia biznesu.


Przegląd tematów


Program szkolenia
• Zastosowanie zasad auditu oraz wypełniania obowiązków auditora,
• Planowanie przebiegu auditu,
• Prowadzenie spotkań otwierających i zamykających,
• Przeprowadzanie auditu procesu, próbkowania oraz budowy pytań,
• Przygotowanie ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych dowodów,
• Dokumentowanie niezgodności ujawnionych podczas auditu,
• Prawidłowe pisanie raportów z auditu,
• Ocena proponowanych i zrealizowanych działań korygujących


Metody pracy


• Szkolenie składa się z wykładów oraz ćwiczeń, w trakcie których, uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami prowadzenia auditów przy zastosowaniu procesowego podejścia.
• Prowadzona jest ocena ciągła postępów uczestnika na etapie wiedzy teoretycznej i praktycznej.
• Uczestnicy, którzy zostaną pozytywnie ocenieni na podstawie zaliczenia sprawdzianu pisemnego otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia auditora wewnętrznego.
• Szkolenie nie jest poświęcone szczegółowej analizie wymagań normy ISO 9001:2008 stąd, uczestnicy powinni posiadać doświadczenie w stosowaniu tej normy nabyte w trakcie pracy lub w wyniku odbytego wcześniej kursu \"Norma ISO 9001\".


Czas prowadzenia warsztatów


Czas prowadzenia warsztatów wynosi 24 godziny.Szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski!

Jeśli chcesz poznać dokładniejszą ofertę:
 • skierowaną dla Twojego województwa
 • dostosowaną do Twoich potrzeb
możesz zadać nam pytanie, korzystając z poniższego formularza.

Formularz ofertowy

Imię i nazwisko:

Nazwa firmy:

Telefon:*

Email:
Temat:

Wiadomość: